Privacy en Cookie Policy

Deze webstore is een onderdeel van Horeca Lease (Shop). Wij zijn ons bewust van de privacyproblemen die zich voordoen tijdens het gebruik van producten, services en websites. Daarom volgen wij nauwgezet alle gegevens- en beveiligingsprocedures die erop zijn gericht uw persoonlijke informatie volledig te beveiligen.

Ons privacybeleid is van toepassing op de volgende activiteiten:

  • Het gebruik van de producten en services van Horeca Lease (Shop).
  • Het bezoeken van de webstores van Horeca Lease (Shop).
  • Een bezoek aan andere gekoppelde pagina's of toepassingsservices die worden aangeboden door Horeca Lease (Shop).

Door een of meerdere van bovengenoemde activiteiten uit te voeren, verklaart u akkoord te gaan met ons privacybeleid. Het volgende privacybeleid heeft betrekking op de omgang met persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") die wordt verzameld wanneer u onze producten en services gebruikt. Horeca Lease (Shop) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Horeca Lease (Shop) of haar formules verstrekt.

Horeca Lease (Shop) kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans vastgelegd en bekrachtigd in een apart document.


Google Analytics

Horeca Lease (Shop) maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Horeca Lease (Shop) en haar webstores bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan Horeca Lease (Shop) en haar webstores te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Horeca Lease (Shop) heeft hier geen invloed op. Horeca Lease (Shop) heeft Google geen toestemming gegeven om via haar webstores verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Bewaartermijn gegevens

Horeca Lease (Shop) bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Zonder tegenbericht worden uw gegevens voor een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u is vastgelegd. Bij een overeenkomst en factuur worden uw gegevens bewaart voor de tijd die de (fiscale) wetgever ons voorschrijft.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@horecalease.shop. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Ook heeft u het recht om vergeten te worden!


Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De webstores van Horeca Lease (Shop) borgen uw persoonsgegevens, zodat deze niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Horeca Lease (Shop) op via info@horecalease.shop.


Disclaimer

Informatie: We hebben echt alle aandacht aan de webstores van Horeca Lease (Shop) besteed en zullen dat ook heel veel blijven doen. En ook blijven we met de meeste zorg produkten op deze website toevoegen. Maar desondanks kan het zijn dat er ergens een foutje of onvolkomenheid zit in een webstore. Daarom kunnen aan de teksten, foto's (of ander beeldmateriaal) en de prijzen op geen enkele manier rechten ontleend worden. De prijzen van de fabrikanten gelden en zijn leidend. En bepaalde verwijzigingen in deze website zijn informatiebronnen die door derden (onder andere fabrikanten) worden bijgehouden en daarover hebben wij geen enkele controle. En dan vinden wij dat we daar ook niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. Wij houden ons altijd wel het recht voor om deze informatie - en die op de webstores - te wijzigen, zonder dat we dit vooraf hoeven te communiceren of op een andere manier bekend moeten maken.

Copyright: De webstores van Horeca Lease (Shop) genieten een auteursrechtelijk bescherming. Omdat wij werken met eigen afbeeldingen en met afbeeldingen van de fabrikanten, zijn alle rechten van deze beelden beschermd en zijn die voorbehouden aan onszelf (eigen beelden) of aan de leveranciers. Maar dit geldt ook voor de teksten op deze website. Teksten als omschrijving van de apparatuur. Die rechten behoren officieel aan de fabrikanten toe. En wij mogen ze gebruiken, maar we moeten dan wel vermelden dat het niet toegestaan om ook maar iets van deze site te framen, te kopieeren, verplaatsen, verspreiden of of te slaan zonder dat u hiervoor de schriftelijke toestemming heeft. En als er andere sites zijn die linken naar onze website, of er toch informatie vandaan halen, dan zijn wij daar niet verantwoordelijjk voor.

Merken: Op verzoek van alle merken die aan ons leveren, vermelden wij de volgende tekst: Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn ons eigendom, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijk toestemming vooraf is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Foto’s van apparatuur en producten zijn eigendom van de desbetreffende fabrikanten / leveranciers, die de webstores van Horeca Lease (Shop) direct of indirect toestemmig hebben gegeven om deze merken, beeldmerken en afbeeldingen te mogen gebruiken, echter ligt de verantwoordelijkheid bij de desbetreffende fabrikant / leverancier. 


Wijzigingen van dit beleid

Dit privacybeleid kan door ons worden gewijzigd. In het gedeelte 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze pagina kunt u zien wanneer dit privacybeleid voor het laatst is herzien. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer we het herziene privacybeleid op deze pagina publiceren. Als u onze services gebruikt nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft u daarmee aan dat u het herziene privacybeleid accepteert. We raden u aan regelmatig dit privacybeleid door te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Wij zijn ingeschreven onder KvK-nummer 53018095 en zijn telefonisch te bereiken op het telefoonnummer +31 (0)88 - 282 8989 of mail op info@horecalease.shop


Lijst van cookies die wij kunnen verzamelen

Wij maken gebruik van functionele-, analytische- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties zouden kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website worden geen cookies door of voor derden geplaatst. Onderstaande het overzicht van de cookies die wij kunnen verzamelen:

Cookie NameCookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.


Vragen

Voor vragen, informatie of feedback kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer +31 (0)88 - 282 89 89. Als u de voorkeur geeft om uw vraag schriftelijk te stellen, kunt u ons mailen op info@horecalease.shop of via het contactformulier van de webstore.